PERSONDATA RETNINGSLINJER


I denne personvernerklæringen (heretter referert til som "Retningslinjer" eller "denne retningslinjen") forklarer vi hvordan vi, Husse Franchise Network (som definert i Husse Franchise Network Delingsavtalen for personopplysninger (heretter referert til som "Datadelingsavtalen) ”); heretter referert til som “Husse Network”), samler inn og behandler dine personopplysninger, det juridiske grunnlaget og formålet med behandlingen, hvem vi deler dine personopplysninger med, hvordan vi beskytter dem, valgene du kan ta, og rettighetene du kan utøve i forhold til dine personopplysninger.

 

Denne policyen gjelder kun for behandling av personopplysninger når behandlingsaktivitetene utføres under betingelsene fastsatt i datadelingsavtalen, dvs. når dine personopplysninger blir delt og behandlet mellom Husse Network-medlemmer som en del av en enhetlig database.

 

I tillegg til denne policyen, kan behandlingen av dine personopplysninger styres (og/eller forklares) av Husse Network-medlemmenes egne retningslinjer eller andre juridiske dokumenter, som skal gjøres tilgjengelig for deg på Husse Network-medlemmers nettsteder og/eller i andre former.

 

I tillegg til denne policyen forpliktet alle Husse Network-medlemmer seg selv til å overholde sine nasjonale databeskyttelseslover, til enhver tid.

 

Ordene med store bokstaver i denne policyen skal ha den betydningen som er tilskrevet dem i denne policyen eller i datadelingsavtalen.

 

1. MEDLEMMENE I HUSSE NETTVERKET SOM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER OG DERES KONTAKTINFORMASJON

 1. Trademark Service LE AB 556621-8102
Torstenssonsgatan 9
114 56 Stockholm, Sweden
(heretter referert til som “Husse”)

 

2. Din Master Franchisee

 

3. 3) Du kan motta informasjon og kontaktinformasjonen til andre Husse Network-medlemmer (ikke oppført under 1. og 2. ovenfor) ha tilgang til din personlige data ved å skrive inn postnummeret ditt i nettskjemaet som er tilgjengelig her.

 

Både Husse og andre Husse Network-medlemmer som har tilgang til dine personopplysninger, skal fungere som kontroller av dine personopplysninger.


2. KONTAKTDETALJENE TIL DATABESKYTTEREN (DPO)

Husse har utpekt en databeskyttelsesansvarlig (heretter referert til som "DPO") til å handle på vegne av alle Husse Network-medlemmer når disse medlemmene behandler og behandler personopplysninger i henhold til datadelingsavtalen. Du kan kontakte DPO hvis dine personopplysninger blir behandlet av et Husse Network-medlem i samsvar med vilkårene fastsatt i datadelingsavtalen.

 

Kontakinformasjon til DPO:

Navn: JK Group d.o.o.

Adresse: Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenia

Email: dpo@husse.com

Telefonnummer: +386 590 91 794 (Tilgjengelig mellom 9.00 og 17.00, CET)

 

DPO kommuniserer på Engelsk.

 

Du kan motta informasjon og kontaktinformasjon til andre Husse Network-medlemmers DPOer (forutsatt at slike DPOer er utpekt) ved å skrive inn postnummeret ditt i nettskjemaet som er tilgjengelig her.


3. HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER SOM SAMLES OG BEHANDLES AV HUSSE NETTVERKS MEDLEMMER

Følgende personopplysninger skal deles og kontrolleres i fellesskap av Husse-nettverkets medlemmer:

A. Basic information and contact data:

 • Fullt navn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Gateadresse
 • By
 • Postkode
 • Land
 • IP
 • Historikk over tidligere bestillinger og liste over bestilte varer, sammen med:
  • Kundeordre kommentarer
  • Betalingsinformasjon, avhengig av betalingsbehandleren
  • Leveringsinformasjon
   • Levering, fullt navn
   • Leveringsadresse
   • Din aktivitet på Husse-nettsidene (nettside, ønskeliste, produktsammenligning, handlekurv).

 

B. I noen tilfeller, hvis du har oppgitt dataene, skal følgende personopplysninger også behandles av medlemmer av Husse Network:

 • Eier av Kjæledyr: Hund/Katt/Hest (ikke pålagt)
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Produktanmeldelser
 • Produktetiketter.

 

I tillegg til personopplysningene som er oppført i de to første paragrafene i denne artikkel 3, lar Husse Husse-nettverkets medlemmer lagre og behandle ytterligere (personlige) data i databasen. Bestemmelsene i denne policyen skal også gjelde for slike data. Husse leverer imidlertid kun lagring og programvare for å få tilgang til og behandle slike data og har ingen egen interesse i slike data. Husse påtar seg ikke ansvar for Husse Network-medlemmenes innsamling, behandling og lagring av slike data. Husse Network-medlemmers behandling av slike data må til enhver tid være i samsvar med lover om beskyttelse av personopplysninger i Husse Network-medlemmets respektive territorium.

 

Du kan få tilleggsinformasjon om behandlingen beskrevet i forrige paragraf i denne artikkel 3 ved å kontakte DPO- eller Husse-nettverksmedlemmet i ditt territorium (du kan motta informasjon og kontaktdetaljer ved å skrive inn postnummeret ditt i nettskjemaet som er tilgjengelig her).

 

4. JURIDISK GRUNN FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Dine personopplysninger som denne policyen gjelder for skal kun behandles i den grad:

 • behandlingen er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt mellom deg og Husse Network eller for å ta skritt på din forespørsel før kontraktsinngåelse; dette gjelder for personopplysninger oppført under punkt A i første ledd i artikkel 3, med mindre annet er angitt nedenfor;
 • the processing is required by law; this applies to Personal Data listed under point A of the first Paragraph of Article 3, unless stated otherwise hereunder
 • med slik behandling forfølger Husse Network en legitim interesse som ikke er ubalansert av dine personvernrettigheter; dette gjelder for personopplysninger under "Din aktivitet"-linjen i punkt A i første ledd i artikkel 3;
 • du har gitt oss ditt samtykke til behandlingen; dette gjelder for personopplysninger oppført under punkt B i første ledd i artikkel 3. For å unngå tvil vil du alltid ha rett til å trekke tilbake samtykket ditt, når som helst.

 

I alle saker er hvert Husse Network-medlem forpliktet til å behandle dine personopplysninger rettferdig og lovlig, i samsvar med datadelingsavtalen.

 

5. FORMÅL MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Formålet med å behandle personopplysningene oppført under punkt A i første ledd i artikkel 3 (bortsett fra personopplysningene som er oppført under "Din aktivitet"-linjen i punkt A i første ledd i artikkel 3) skal være:

 • utførelsen av en ordre du har lagt inn hos Husse Network;
 • utstedelse av fakturaer for varer du har kjøpt;
 • levering av kjøpte varer til oppgitt adresse;
 • kommunikasjon med deg knyttet til bestillinger, levering, returer og betalinger;
 • håndtering av garanti- og/eller produktansvarskrav og -forespørsler, inkludert for domstoler eller andre instanser;

 

Formålet med å behandle personopplysningene oppført under "Din aktivitet"-linjen i punkt A i første ledd i artikkel 3) og under linjen i punkt B i første ledd i artikkel 3 skal være:

 • statistisk analyse av din bruk av Husse Network Members sine nettsteder
 • hjelpe Husse Network bedre å forstå dine behov og forventninger knyttet til Husse Network Members nettsteder og til varene Husse Network tilbyr;
 • måling av din tilfredshet, avhør og avstemning

 

6. HVEM SKAL HA TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER OG UNDER HVILKE FORHOLD

Husse skal til enhver tid ha tilgang til og kunne behandle personopplysninger som denne policyen gjelder for.

 

Bare Master Franchisetakere i ditt respektive territorium skal ha tilgang til og kunne behandle dine personopplysninger.

 

Bare franchisetakere, distributører, VDI-er og tilknyttede selskaper i ditt respektive territorium skal ha tilgang til og kunne behandle dine personopplysninger

 

Hver av enhetene som er oppført i tidligere paragrafer i denne artikkel 6 skal kun kunne behandle dine personopplysninger på et strengt behov for å vite.

 

Husse skal uansett ikke ha tilgang til Master Franchisetakers egne programvareapplikasjoner og databaser (ikke levert av Husse), slik som, men ikke begrenset til, CRM eller salgsapplikasjoner, og personopplysningene som behandles derunder. Behandlingen av slike data skal falle utenfor rammen av denne policyen.


7. HVOR LENGE SKAL DINE PERSONLIGE DATA BLI LAGRET OG HVA SKJER DERETTER

Dine personopplysninger skal bare lagres så lenge det er nødvendig for å utføre formålet med behandlingen.

 

Personopplysningene som er oppført under punkt A i første ledd i artikkel 3 (unntatt de personlige som er oppført under "Din aktivitet"-linjen i punkt A i første ledd i artikkel 3) skal lagres i henhold til Husse Network-medlemmers respektive krav angående foreldelsesfrister i deres respektive territorier. Som regel skal personopplysningene lagres til utløpet av slike foreldelsesfrister. Noen personopplysninger kan lagres i en periode som kreves av loven (f.eks. personopplysningene som er skrevet ut på utstedte fakturaer).

 

Ethvert medlem som mister sin Husse Network-medlemsstatus er forpliktet til å stoppe behandlingen og lagringen, og returnere til Husse Network, alle personopplysninger uten unødig forsinkelse, og permanent og effektivt slette eller ødelegge eventuelle kopier av disse, og sørge for at det samme gjøres av et slikt medlems persondatabehandlere, og et slikt medlem skal automatisk blokkeres tilgang til den enhetlige databasen.

 

Uavhengig av bestemmelsene i forrige paragraf, kan Husse Network-medlemmet som mister sin status beholde personopplysninger i samsvar med eventuelle lovbestemte oppbevaringsperioder som gjelder på deres respektive territorium eller med det formål å kontakte deg eller kommunisere med deg angående deres juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser (f.eks. garanti eller produktansvar).


8. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER MELLOM MEDLEMMER; PROSESSORER

Ved å miste statusen som Husse Network-medlem, vil dine personopplysninger som tidligere er behandlet av et slikt medlem overføres til et nytt Husse Network-medlem i ditt respektive territorium.

 

Du skal bli varslet om overføringen av dine personopplysninger fra første ledd, som skal gjøres via Husse-nettstedet og/eller ved første kontakt mellom det nye Husse Network-medlemmet og deg, og/eller i digitalt format (f.eks. e-post, varsel på nye Husse Nettverksmedlem sine nettsider), og/eller på papir i anledning dør-til-dør levering. Du skal gis en rettferdig og reell mulighet til å velge bort slik overføring av dine personopplysninger til det nye Husse Network-medlemmet.

 

Husse ansetter følgende persondatabehandlere som skal ha tilgang til personopplysningene:

 • et selskap som vedlikeholder og støtter den enhetlige databasen;
 • et selskap som tilbyr web (server) hosting;

 

Andre medlemmer av Husse Network kan ansette sine egne persondatabehandlere. Slike overføringer faller utenfor omfanget av denne policyen. Vennligst kontakt Husse Network-medlem i ditt territorium.

 

Overføringer eller utleveringer av personopplysninger mellom Husse-nettverkets medlemmer skal kun gjøres ved å bruke hensiktsmessige tekniske metoder og prosedyrer for å beskytte personopplysningene mot tap, uønsket endring eller uautorisert utlevering eller behandling.


9. DINE RETTIGHETER VEDRØRENDE BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du kan svare på spørsmål eller forespørsler angående behandling av personopplysninger under datadelingsavtalen:

 • til Husse eller til Husse Network DPO; eller
 • til ethvert annet Husse Network-medlem.

 

Du har følgende rettigheter:

 • Retten til og enhver til spørre om:
  • bekreftelse på om noen av dine personopplysninger blir behandlet;
  • tilgang til personopplysningene og følgende informasjon: formålet med behandlingen; typen personopplysninger; brukerne eller kategoriene av brukere som personlig informasjon har blitt eller vil bli utlevert til, spesielt brukere i tredjeland eller i internasjonale organisasjoner; den forutsagte perioden for lagring av personopplysninger, eller hvis dette ikke kan bestemmes, kriteriene for å bestemme denne perioden; eksistensen av automatisert beslutningstaking, inkludert modellering av profiler og årsaker til det, samt årsaken til og antatte konsekvenser av slik behandling for deg;
  • én gratis kopi av personopplysningene i en form som bestemmes av deg (hvis forespørselen leveres via elektroniske kommunikasjonsmidler og du ikke ber om noe annet, skal kopien leveres i elektronisk form); for eventuelle ekstra kopier som du ber om, kan du bli belastet med en rimelig provisjon, tatt i betraktning kostnadene;
  • retting av feil/uriktige personopplysninger;
  • begrensning av behandling, når:
   • du bestrider nøyaktigheten av personopplysninger, i en periode som er nødvendig for å verifisere nøyaktigheten til personopplysninger;
   • behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysninger, og du ber i stedet om en begrensning på bruken av dem;
   • Personopplysninger er ikke lenger nødvendig for behandlingsformål, men er nødvendige av deg for å håndheve, implementere eller forsvare juridiske krav;the erasure of all Personal Data (the right to be forgotten), provided that the conditions set out in Article 17 of the General Data Protection Regulation are fulfilled and, in particular, when you revoke consent for the use of Personal Data;
  • å motta en kopi av personopplysninger i et vanlig brukt og maskinlesbart format, med rett til å overføre disse personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig;
  • oppsigelse av bruken av personopplysninger for formål med direkte markedsføring, inkludert opprettelse av profiler;
  • at du ikke er underlagt en avgjørelse utelukkende basert på automatisert behandling, inkludert opprettelse av profiler med juridiske konsekvenser for deg, eller hvis det berører deg på lignende måte, dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 i personvernforordningen er oppfylt;

 

Eventuelle personopplysninger som er lagret i den enhetlige databasen kan og skal, om nødvendig, kun anonymiseres, ikke slettes.

Husse’s glade kjæledyr!

 

Kobi

Kobi started med Husse allerede som valp. Etter å ha prøvd flere andre premium merker hadde ham slitt med mageplager, men når hun byttet til Husse forsvant alle symptomene. Kobi elsker prima plus, sammen med våtfor.

Bamford

Bamford fikk prøve Valp Farm og spiste nesten opp hele sekken pa to uker. Han elsker Husse og skal snart over på voksen fôr som passer denne spreke karen perfekt.

Vi blir satt pris på av

Bli med i pakken vår!

Jobb de timene du vil, tjen den inntekten du ønsker, driv i ditt eget nærområde.

Jobb med oss

Husse - Svensk kvalitetsfôr til hunder, katter og hester

Husse er en svensk produsent av fôr til hunder, katter og hester med over 30 års erfaring på markedet i over 50 land. Husse’s hovedmål er å fremme en sunn livsstil for dyr. Husse’s fôr, godbiter og kosttilskudd er kun laget av nøye utvalgte ingredienser av høyeste kvalitet. Alle produktene produseres etter tradisjonelle skandinaviske oppskrifter, og produksjonslinjene er under konstant veterinærkontroll. Bortsett fra kvaliteten på Husse-produktene, betyr det også kvaliteten på tjenesten. Husse-distributører har høy kompetanse på dyreernæring og hjelper deg gjerne med å velge riktig kosthold for din hund, katt eller hest. Husse-produkter er ikke tilgjengelig i et tradisjonelt salgsnettverk – vi leverer dem rett fra fabrikk til kunde, slik at vi kan tilby produkter av høyeste kvalitet til konkurransedyktige priser. Husse’s kvalitetsfôr kan alltid bestilles med dør-til-dør levering.

Alt du trenger til kjæledyret ditt på ett sted

I Husse’s katalog finner du alt du trenger til deg og ditt kjæledyr. Vårt tørrfôr – til hunder og katter gir et optimalt kosthold – finn ditt optimale tørrfôr for en riktig og balansert diett tilpasset behovene til hunder og katter av ulike størrelser og på ulike stadier i livet. Fra valper og kattunger til voksne og eldre. Har du en hund eller katt med spesielle ernæringsbehov? Vi tar oss av de spesielle behovene til dyr med sensitivt fordøyelsessystem og matallergier likeså etter sterilisering eller kastrering. Vi har også perfekt fôr til kjæledyr med tendens til overvekt. Leter du etter leker til hunder og katter? Husse leker er laget av materialer av høyeste kvalitet, de er slitesterke og vil gi kjæledyret ditt timevis med underholdning. Godbiter til hunder, katter og hester er et velsmakende tillegg til kostholdet og en flott belønning under trening.